вторник, 4 декември 2012 г.

Нов "код" за въвеждане при добавяне на коментар

Във връзка със зачестили оплаквания от системата за защита против спам "Captcha" и невъзможността "Анонимни" потребители да добавят коментари - екипът ни се погрижи за отстраняването на проблем и в момента е добавена нова значително по-лесно за разчитане Captcha.

Моля, ако срещата отново проблем с добавянето на коментари, свържете се с нас: 08888 11 210 или skype: mmabulgaria

Няма коментари:

Публикуване на коментар